Paneler

Horisont

HORISONT har et klas­sisk og tid­løst utse­en­de. Bre­de bord med trestruktur.

Por­ten pas­ser godt til bomil­jø­er både i land­li­ge og mer urba­ne strøk.

Les mer »

Kassett

KASSETT med små speil får et tra­di­sjo­nelt utse­en­de. Sam­men med en fin tre­struk­tur er det­te en port som pas­ser fint i nors­ke bomiljøer.

Den­ne model­len pas­ser per­fekt til små og mel­lom­sto­re gara­sje­por­ter, og leve­res i hvit som standard.

Les mer »

Line

LINE har et klas­sisk og tid­løst utseende.

Sma­le bord med tre­struk­tur. Por­ten pas­ser godt til bomiljø

Les mer »

Moderne

MODERNE port har slett pro­fil med glatt over­fla­te. Por­ten har et meget ele­gant utse­en­de og pas­ser godt sam­men med moder­ne arkitektur.

Den har et eks­tra slite­sterkt over­flate­be­legg som tåler et røft miljø.

Les mer »

Trend

TREND port har slett pro­fil med tre­struk­tur. Den gir por­ten et moder­ne og tren­dy utse­en­de. Pas­ser meget godt til tra­di­sjo­nell og moder­ne arkitektur.

Les mer »