Tilbehør

Garasjedører

Dør

Døren til gara­sjen er til­pas­set por­ten i form og far­ge, og har lik type overflate.

Les mer »

Vindu

RUNDT VINDU Det­te bry­ter opp por­tens fla­te og fun­ge­rer fint i kom­bi­na­sjon med tre. Stør­rel­se 330 mm. KVADRATISK VINDU Det­te fin­nes i stør­rel­se 310 x 310 mm.

Les mer »