Horisont

Fronter of Major TF-2 Horisont
HORISONT har et klas­sisk og tid­løst utse­en­de. Bre­de bord med tre­struk­tur. Por­ten pas­ser godt til bomil­jø­er både i land­li­ge og mer urba­ne strøk.

Høyt trykk­møns­ter er et møns­ter som er utprøvd på både klas­sis­ke og moder­ne hus. En klas­si­ker! Vår enkeltribb­port Eks­klu­siv Hori­sont har tre­struk­tur og leve­res som stan­dard hvit RAL9016.

YTTERBEHANDLING
PROFIL: BREDE
HORISONTALE PROFILER
OVERFLATE: TRESTRUKTUR

STANDARD FARGE
HVIT (RAL 9016)
VALGFRI CLASSIC RAL-FARGE

Vil du vite mer?

Tilbehør

Andre aktuelle produkter

Montering av garasjeportåpner

Garasjeportåpner

Med garasjeportåpner kan du åpne garasjen når det er mørkt og dårlig vær, uten å gå ut av bilen.

Garasjedører

Garasjedører

Døren til garasjen er tilpasset porten i form og farge, og har lik type overflate

håndtak og lås

Utvendig lås og håndtak

Alle porter kan leveres med utvendig lås eller håndtak.

Vindu

Garasjeportvinduer

Tilpass porten med dekorative vinduer i forskjellige utførelser. Her kan du virkelig sette siste touch på porten.