Kassett

Fronter of Major TF-2 Kassett
KASSETT med små speil får et tra­di­sjo­nelt utse­en­de. Sam­men med en fin tre­struk­tur er det­te en port som pas­ser fint i nors­ke bomil­jø­er. Den­ne model­len pas­ser per­fekt til små og mel­lom­sto­re gara­sje­por­ter, og leve­res i hvit som standard.

Kas­set­te-desig­net er tenkt for de som liker det sjar­me­ren­de og var­me. Pas­ser hus med et tra­di­sjo­nelt eller land­lig preg, men kan også være spen­nen­de som en kon­trast til det moderne.

Mora pre­mi­um Kas­sett har fire speil i bred­den, tre­struk­tur og leve­res som stan­dard i hvit RAL 9016.

YTTERBEHANDLING
PROFIL: SPEILKASSETTER
OVERFLATE: TRESTRUKTUR

STANDARD FARGE
HVIT (RAL 9016)
HVIT (RAL 9010)
VALGFRI CLASSIC RAL-FARGE

Vil du vite mer?

Tilbehør

Andre aktuelle produkter

Montering av garasjeportåpner

Garasjeportåpner

Med garasjeportåpner kan du åpne garasjen når det er mørkt og dårlig vær, uten å gå ut av bilen.

Garasjedører

Garasjedører

Døren til garasjen er tilpasset porten i form og farge, og har lik type overflate

håndtak og lås

Utvendig lås og håndtak

Alle porter kan leveres med utvendig lås eller håndtak.

Vindu

Garasjeportvinduer

Tilpass porten med dekorative vinduer i forskjellige utførelser. Her kan du virkelig sette siste touch på porten.