Line

Line-i-ramme-min
LINE har et klas­sisk og tid­løst utse­en­de. Sma­le bord med tre­struk­tur. Por­ten pas­ser godt til bomiljø

Lavt trykk­møns­ter er et popu­lært møns­ter som pas­ser til hus byg­get i uli­ke sti­ler.  Vår gara­sje­port Eks­klu­siv Line leve­res med tre­struk­tur, og har stan­dard far­ge hvit RAL 9016. Mot til­legg kan por­ten leve­res i over 200 and­re farger!

YTTERBEHANDLING
PROFIL: SMALE
HORISONTALE PROFILER
OVERFLATE: TRESTRUKTUR

STANDARD FARGE
HVIT (RAL 9016)
GRÅBRUN (RAL 8019)
VALGFRI CLASSIC RAL-FARGE

Vil du vite mer?

Tilbehør

Andre aktuelle produkter

Montering av garasjeportåpner

Garasjeportåpner

Med garasjeportåpner kan du åpne garasjen når det er mørkt og dårlig vær, uten å gå ut av bilen.

Garasjedører

Garasjedører

Døren til garasjen er tilpasset porten i form og farge, og har lik type overflate

håndtak og lås

Utvendig lås og håndtak

Alle porter kan leveres med utvendig lås eller håndtak.

Vindu

Garasjeportvinduer

Tilpass porten med dekorative vinduer i forskjellige utførelser. Her kan du virkelig sette siste touch på porten.