Trend

Fronter of Major TF-2 trend
TREND port har slett pro­fil med tre­struk­tur. Den gir por­ten et moder­ne og tren­dy utse­en­de. Pas­ser meget godt til tra­di­sjo­nell og moder­ne arkitektur.

Et fint og enkelt design som pas­ser bra til uli­ke arki­tek­to­nis­ke sti­ler. Por­tens stil kan ytter­li­ge­re sty­les med uni­ke deko­ra­tion­s­de­tal­jer (se under ”til­legg”).

Mora gara­sje­port Eks­klu­siv Trend har hel­pa­ne­ler og tre­struk­tur, leve­res i hvit RAL901 og kvarts­grå RAL7039.

YTTERBEHANDLING
PROFIL: SLETT (INGEN PROFIL)
OVERFLATE: TRESTRUKTUR

STANDARD FARGE
HVIT (RAL 9016)
KVARTSGRÅ (RAL 7039)
VALGFRI CLASSIC RAL-FARGE

Vil du vite mer?

Tilbehør

Andre aktuelle produkter

Montering av garasjeportåpner

Garasjeportåpner

Med garasjeportåpner kan du åpne garasjen når det er mørkt og dårlig vær, uten å gå ut av bilen.

Garasjedører

Garasjedører

Døren til garasjen er tilpasset porten i form og farge, og har lik type overflate

håndtak og lås

Utvendig lås og håndtak

Alle porter kan leveres med utvendig lås eller håndtak.

Vindu

Garasjeportvinduer

Tilpass porten med dekorative vinduer i forskjellige utførelser. Her kan du virkelig sette siste touch på porten.