Hva bør du IKKE lagre i en garasje?

Garasjen er en bra lagringsplass – men ikke for hva som helst!

Enkel­te ting bør du unn­gå å opp­be­va­re i en gara­sje, rett og slett for­di kli­ma og tem­pe­ra­tur­end­rin­ger kan for­år­sa­ke ska­de og øde­leg­gel­se på det du plas­se­rer der. Ting som er sår­ba­re for fukt, kul­de og luft­kva­li­tet bør ha langt mer sta­bi­le lag­rings­for­hold. Her kan du få noen gode råd:

Seks ting du ikke burde oppbevare i garasjen din:

https://www.klikk.no/bolig/vedlikehold/oppbevaring-i-garasje-2318558

Og når du tren­ger det, så har vi gode gara­sje­por­ter.

Vil du vite mer?

Aktuelt

Relaterte innlegg