Møt noen som virkelig elsker garasjen sin

Det er mange som elsker garasjen sin - ta del i fellesskapet.

Man­ge set­ter pris på for­be­re­del­se­ne, and­re els­ker selve bygge­pro­ses­sen og noen for­gu­der det fer­di­ge resul­ta­tet. For man­ge er inn­red­ning av gara­sjen selve kro­nen på verket.

Har du lyst til å del­ta i – eller bli inspi­rert av – dis­ku­sjo­ne­ne rundt plan­løs­nin­ger, bruk av verk­tøy og utstyr, eller krea­ti­ve inn­red­nin­ger? Da fin­nes det en egen Face­bo­ok-grup­pe med over 39 000 med­lem­mer, som det kan være smart å ta en titt på:

Ja, vi els­ker Gara­sjen vår (FB-grup­pe): https://www.facebook.com/groups/1010917602387771/

Garasjeporten – velkommen til ”det aller helligste”

Uan­sett kjær­lig­hets­for­hold eller hvil­ke pla­ner du har med gara­sjen din, så vil en av våre kva­li­tets­por­ter set­te følel­ser i sving og by alle på en hyg­ge­lig vel­komst. Se vårt utvalg av gara­sje­por­ter – som kan til­pas­ses akku­rat ditt behov og bruk av garasjen.

Vil du vite mer?

Aktuelt

Relaterte innlegg