Om oss

Mora garasjeporter

Vi inn­går som en del av virk­som­he­ten til HD Sol­skjerm­ing AS, som eies av ver­dens leden­de pro­du­sent av sol­skjerm­ing, Hun­ter Douglas BV

Spesialist på vedlikeholdsfrie, isolerte garasjeporter

Mora Gara­sje­por­ter er en av lan­dets leden­de leve­ran­dø­rer av ved­li­ke­holds­frie, iso­ler­te gara­sje­por­ter – med høy­es­te kreditt­ra­ting (AAA). Vi inn­går som en del av virk­som­he­ten til HD Sol­skjerm­ing AS, som eies av ver­dens leden­de pro­du­sent av sol­skjerm­ing, Hun­ter Douglas BV.

Vi utfø­rer mål­tag­ning og leve­rer kom­plet­te til­bud på mon­te­ring av gara­sje­por­ter og port­åp­ne­re. Vi tar oss også av demon­te­ring av eksis­te­ren­de port, samt snek­ker­ar­beid – der­som det­te er ønskelig.

Vi leve­rer fle­re typer ved­li­ke­holds­frie, iso­ler­te ledd­por­ter. Vårt sto­re utvalg gjør det enke­re for kun­den å fin­ne sin stil og til­pas­se gara­sje­por­ten hus og omgivelser.