Showroom

Besøk oss! Vi gir deg gode råd og løsninger

Du er hjer­te­lig vel­kom­men til et av våre show­rooms. Her kan du se pro­duk­te­ne utstilt, opp­da­ge nye løs­nin­ger, kjen­ne på kva­li­te­ter og prø­ve de for­skjel­li­ge funk­sjo­na­li­te­te­ne. I til­legg får du gode og gra­tis råd fra våre eksperter!
NB! Show­roo­me­ne kan være ubetjent/lukket, men ta kon­takt og gjør en avta­le om visningstidspunkt

Utstilling Oslo

Øns­ker du å besø­ke vårt showroom/utstilling i Øst­re Aker vei 215 i Oslo

Utstilling Østfold

Dike­vei­en 35, 1661 Rolvsøy

Utstil­lin­gen er del­vis beman­net — åpent etter avta­le, ta kontakt!
Ketil Her­man­sen: 91 58 40 40

Utstilling Telemark

Besøk gjer­ne vårt show­room — ring for avta­le på for­hånd! Bør­re Bor­ger­sen Tlf: 919 03 518 eller Sver­re Fil­lings­nes Tlf: 900 78 043
Olavs­gt 1, 3916 Porsgrunn

Utstilling Nord-Trøndelag

Jack­ob Weide­manns­gt 6, 7712 Stein­kjær. Besøk på show­room book­es etter avta­le på tele­fon eller mail.

Jan Bre­vik­aas
Mobil: 952 92 504
Mail:[email protected]

 

Vi er der gjennom hele prosessen fra A til Å.
Kontakt oss i dag - helt uforpliktende.