Garasjedør

Garasjedører
Døren til gara­sjen er til­pas­set por­ten i form og far­ge, og har lik type overflate.

Døre­ne er utadslå­en­de høy­re- eller venstre­hengs­let. Alle døre­ne blir levert med låskas­se, sylin­der­lås, dør­vri­der og dørskilt.

Døren er eks­tremt sta­bil pga. alu­mi­ni­um i dør­blad og stål i dørkarm.

Over­flate­be­hand­ling og bygge­ma­te­ri­ell gjør døren meget ved­li­ke­holds­venn­lig. Døren er uiso­lert. Hos oss kan du få en gara­sje­dør, i sam­me mate­ria­ler og utfø­rel­se som gara­sje­por­te­ne.

Vil du vite mer?

Tilbehør

Andre aktuelle produkter

Montering av garasjeportåpner

Garasjeportåpner

Med garasjeportåpner kan du åpne garasjen når det er mørkt og dårlig vær, uten å gå ut av bilen.

Garasjedører

Garasjedører

Døren til garasjen er tilpasset porten i form og farge, og har lik type overflate

håndtak og lås

Utvendig lås og håndtak

Alle porter kan leveres med utvendig lås eller håndtak.

Vindu

Garasjeportvinduer

Tilpass porten med dekorative vinduer i forskjellige utførelser. Her kan du virkelig sette siste touch på porten.